Kåre Hauge

Denne siden viser opplysninger om Kåre Hauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Hauge
NSD id-nummer: 200
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1979
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1979
1982 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1983
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990