Diderik Børstin Schnitler

Denne siden viser opplysninger om Diderik Børstin Schnitler fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Diderik Børstin Schnitler
NSD id-nummer: 20002
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Statssekretær 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Statssekretær 1989
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konserndirektør 1994
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Konserndirektør 1994
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Konserndirektør 1994 1996