Svein Erik Simonsen

Denne siden viser opplysninger om Svein Erik Simonsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Erik Simonsen
NSD id-nummer: 20044
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 113 Forbundssekretæ 1988
1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 113 Forbundssekretæ 1988
1991 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 113 Forbundssekretæ 1991
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 113 Forbundssekretæ 1991
1993 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 113 Forbundssekretæ 1991 1993
1994 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 113 Forbundssekretá 1991 1994