Einar Skancke

Denne siden viser opplysninger om Einar Skancke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Skancke
NSD id-nummer: 20059
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef (Vikar 1989
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef (Vikar 1988
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef (Vikar 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef (Vikar 1988
1993 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1993
1994 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1997