Fredrik Mellbye

Denne siden viser opplysninger om Fredrik Mellbye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fredrik Mellbye
NSD id-nummer: 2009
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av instans utenfor departement 301 Statsfysikus 1979
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statsfysikus 1970
1980 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Statsfysikus 1978
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statsfysikus 1970
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Statsfysikus 1978
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Stadsfysikus 1979 1983
1984 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Stadsfysikus 1984
1985 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Stadsfysikus 1984
1985 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Stadsfysikus 1985
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Stadsfysikus 1985
1987 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Stadsfysik 1985
1988 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fhv. Stadsfysik 1985