John Herstad

Denne siden viser opplysninger om John Herstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Herstad
NSD id-nummer: 2010
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1984 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksarkivar 1984
1984 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1985 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1985 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksarkivar 1984
1985 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1986 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1986 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksarkivar 1984
1986 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1987 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Riksarkivar 1986
1987 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1987 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1988 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Riksarkivar 1986
1988 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1988 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1989 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Riksarkivar 1986
1989 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1989 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Riksarkivar 1984
1990 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Riksarkivar 1986
1990 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984 1990
1990 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1991 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1992 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1993 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984 1993
1993 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1994 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984 1994
1994 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1995 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1996
1996 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1996
1997 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Riksarkivar 1984