Synnøve Smedal

Denne siden viser opplysninger om Synnøve Smedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Synnøve Smedal
NSD id-nummer: 20125
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1987