Øyvind Mørch Smith

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Mørch Smith fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Mørch Smith
NSD id-nummer: 20128
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert 1987
1988 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert 1987
1989 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert 1987
1990 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert 1987
1991 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Statsautorisert 1987 1991