Hans Christian Bugge

Denne siden viser opplysninger om Hans Christian Bugge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Christian Bugge
NSD id-nummer: 2014
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens trafikksikkerhetsutvalg Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1981 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1982 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1982 1982
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1978 1982
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1984 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1982
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1984 1987
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1993
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993
1995 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993