Asbjørn Aase

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Aase fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Aase
NSD id-nummer: 2017
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1979
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1979
1981 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Prorektor/Professor 1981 1981
1983 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1601 Prorektor 1981
1984 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1601 Prorektor 1981