Hermod Skånland

Denne siden viser opplysninger om Hermod Skånland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hermod Skånland
NSD id-nummer: 202
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1961
1980 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1960
1980 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1971
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1961
1981 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1960
1981 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1971
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1982
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1960
1983 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1971 1983
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1981
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1982
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1960
1984 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1981
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1960
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1981
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1960
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1960
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1960
1989 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1989
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1960
1990 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1989
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1985
1991 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1989
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1985
1992 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1989
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1985
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1985 1993
1994 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv Sentralban 1994
1995 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv. Sentralban 1994
1996 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv. Sentralban 1994
1997 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv. Sentralban 1994