Jon H. Stebergløkken

Denne siden viser opplysninger om Jon H. Stebergløkken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon H. Stebergløkken
NSD id-nummer: 20203
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1988
1989 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1988
1990 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1988
1991 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utreder 1988
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utreder 1991
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utreder 1991