Trygve Bakken

Denne siden viser opplysninger om Trygve Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Bakken
NSD id-nummer: 2021
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1971 1980
1981 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektø 1978 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1978 1983
1983 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1984 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1984
1984 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1985 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1986 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1987 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1983
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1988 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1983
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987 1989