Elisabeth Stenwig

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Stenwig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Stenwig
NSD id-nummer: 20238
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1991 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1991 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1992 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1992 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1993 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990 1993
1994 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1989
1994 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Advokat 1994
1995 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Advokat 1994
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990 1996
1996 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Advokat 1994
1997 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Advokat 1994