Astrid Nøkleby Heiberg

Denne siden viser opplysninger om Astrid Nøkleby Heiberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Nøkleby Heiberg
NSD id-nummer: 2024
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Dosent 1979
1980 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1980 1980
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981 1981
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981 1981
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1982
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1982
1984 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1982
1995 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995
1996 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995