Merete G. Stokstad

Denne siden viser opplysninger om Merete G. Stokstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Merete G. Stokstad
NSD id-nummer: 20253
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Rådgiver 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Rådgiver 1989
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Miljørådgiver 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Miljøridgiver 1990 1993