Knut Eggum Johansen

Denne siden viser opplysninger om Knut Eggum Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Eggum Johansen
NSD id-nummer: 2026
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1978 1982
1982 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1982 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1978 1983
1983 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976 1983
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1982
1984 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør 1976 1984
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1982
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1978 1985
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1988
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1991
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1991
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1990 1993
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1991