Aase Storhaug

Denne siden viser opplysninger om Aase Storhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aase Storhaug
NSD id-nummer: 20261
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1990 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1991 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1992 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988 1992
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1993 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1993
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byrisjef 1992
1994 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1992 1994
1995 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993
1996 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993