Øyvind Østerud

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Østerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Østerud
NSD id-nummer: 2029
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1979
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982 1982
1982 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982 1982
1983 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1979 1983
1983 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982
1984 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982
1984 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Professor 1985
1985 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1982 1986
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1990
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1990
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1990
1993 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1990
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1990