Svein Styrvold

Denne siden viser opplysninger om Svein Styrvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Styrvold
NSD id-nummer: 20297
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Rådgiver 1987
1988 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1988
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Rådgiver 1987
1989 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1988
1990 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1991 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1993 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1992
1994 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990