Magnar Sundfør

Denne siden viser opplysninger om Magnar Sundfør fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnar Sundfør
NSD id-nummer: 20302
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Konsulent 1988
1989 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Konsulent 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 214 Konsulent 1988
1990 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Statskonsulent 1988
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Statskonsulent 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 214 Statskonsulent 1988 1990
1991 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Statskonsulent 1988
1991 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Statskonsulent 1990
1992 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Statskonsulent 1988
1992 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Statskonsulent 1990
1993 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Statskonsulent 1988
1993 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Statskonsulent 1990
1994 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Statskonsulent 1988
1994 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Statskonsulent 1990
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Statskonsulent 1990