Niels Sverdrup-Thygeson

Denne siden viser opplysninger om Niels Sverdrup-Thygeson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Niels Sverdrup-Thygeson
NSD id-nummer: 20332
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 221 Oberst Ii 1989
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 221 Oberst Ii 1989