Ingfrid Bjørg Svindland

Denne siden viser opplysninger om Ingfrid Bjørg Svindland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingfrid Bjørg Svindland
NSD id-nummer: 20335
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Hjelpepleier 1988
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Hjelpepleier 1988
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Hjelpepleier 1988
1991 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Hjelpepleier 1988
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Hjelpepleier 1988 1992
1993 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Hjelpepleier 1993
1994 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Hjelpepleier 1988 1994
1994 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Hjelpepleier 1993
1995 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Hjelpepleier 1988 1995
1995 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Hjelpepleier 1993
1996 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Hjelpepleier 1993
1997 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Hjelpepleier 1993