Thomas Tangstrøm

Denne siden viser opplysninger om Thomas Tangstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas Tangstrøm
NSD id-nummer: 20360
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Banksjef 1989
1990 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Banksjef 1990
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Banksjef 1989
1991 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Banksjef 1990 1991
1991 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Banksjef 1989 1991