Kari Tellefsen

Denne siden viser opplysninger om Kari Tellefsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Tellefsen
NSD id-nummer: 20368
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Bonde 1988
1990 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Bonde 1988
1991 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Bonde 1988
1992 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Bonde 1988
1993 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 834 Bonde 1988