Bente Lise Thoresen

Denne siden viser opplysninger om Bente Lise Thoresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Lise Thoresen
NSD id-nummer: 20387
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988 1990
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988 1992
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1993 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992