Ørnulf Lehn Thune

Denne siden viser opplysninger om Ørnulf Lehn Thune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ørnulf Lehn Thune
NSD id-nummer: 20406
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Oberst I 1987
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Oberst I 1987
1991 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1992 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1992 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1993 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1993 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1994 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1994 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1995 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalmajor 1991
1995 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalmajor 1991