Berit H. Bettum

Denne siden viser opplysninger om Berit H. Bettum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit H. Bettum
NSD id-nummer: 2048
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Dagspresseutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Can.Oecon. 1980 1980
1980 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Cand.Oecon. 1980 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 1978 1982
1982 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Politiker 1982 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 706 Høyskolelektor 1978 1983
1983 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 706 Høyskolelektor 1983
1983 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Høyskolelektor 1982
1983 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Høyskolelektor 1980
1984 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Høgskolelektor 1984
1984 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 706 Høgskolelektor 1983
1984 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Høgskolelektor 1982
1984 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Høgskolelektor 1980 1984
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Høgskolelektor 1978 1985
1985 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Høgskolelektor 1984
1985 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 706 Høgskolelektor 1983
1985 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Høgskolelektor 1982
1986 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Rektor 1984
1986 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Rektor 1982 1986
1987 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Rektor 1984
1988 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 706 Rektor 1984
1988 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 706 Rektor 1980 1988
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Adm. Direktør 1995
1996 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Adm. Direktør 1995
1997 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Adm. Direktør 1995