Kirsten Indgjer Værdal

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Indgjer Værdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Indgjer Værdal
NSD id-nummer: 20492
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1989
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1729 Bonde 1990
1990 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1989
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Bonde 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1729 Bonde 1990
1991 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1989
1991 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Bonde 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1729 Bonde 1990
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1992
1992 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1989
1992 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Bonde 1990
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1992
1993 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Bonde 1990
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1992
1994 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Bonde 1990
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1992
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1729 Bonde 1990
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1729 Bonde 1992 1996