Geir Valset

Denne siden viser opplysninger om Geir Valset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Valset
NSD id-nummer: 20508
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1988
1990 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1988 1990
1991 Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1991
1992 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Distriktssjef 1988 1993
1992 Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1991
1993 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Distriktssjef 1988 1993
1993 Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1991
1994 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1993
1995 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1993
1996 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1993
1997 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Distriktssjef 1993