Lars Velsand

Denne siden viser opplysninger om Lars Velsand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Velsand
NSD id-nummer: 20523
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 534 Stortingsrepresentant 1986
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 534 Stortingsrepresentant 1986
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 534 Stortingsrepresentant 1986
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 534 Stortingsrepresentant 1986
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1986
1990 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1990
1991 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1990
1992 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 534 Bonde 1990 1992
1992 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1992
1993 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1992
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 534 Bonde 1994
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 534 Bonde 1994
1995 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 534 Bonde 1995
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1995
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 534 Bonde 1994
1996 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 534 Bonde 1995
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 534 Bonde 1995 1996
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 534 Bonde 1994
1997 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 534 Bonde 1995