Bjørn Walle

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Walle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Walle
NSD id-nummer: 20570
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 725 Sykehussjef 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 725 Sykehussjef 1987 1988
1992 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Fylkesrådmann 1992
1993 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 707 Fylkesridmann 1992