Per L. Mietle

Denne siden viser opplysninger om Per L. Mietle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per L. Mietle
NSD id-nummer: 2059
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Avdelingsdirektør
1980 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1965 1981
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1978 1980
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Avdelingsdirektør
1981 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1965 1981
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1978 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1983
1984 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1965 1984
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1978 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1983 1984
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1983 1985
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Avdelingsdirektør 1980
1986 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsdirektør 1986
1986 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1986
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Avdelingsdirekt 1980
1987 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1965 1987
1987 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsdirekt 1986
1987 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1986
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Avdelingsdirekt 1980 1988
1988 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsdirekt 1986
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1983 1988
1989 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsdirekt 1986