Halvor Western

Denne siden viser opplysninger om Halvor Western fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvor Western
NSD id-nummer: 20600
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1989 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1990 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1991 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1992 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1993 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987