Øystein Blymke

Denne siden viser opplysninger om Øystein Blymke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Blymke
NSD id-nummer: 2066
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Direktør 1992
1992 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1992 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Direktør 1992
1993 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Direktør 1992
1994 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1995 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Spesialrådgiver 1995
1996 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Spesialrådgiver 1995
1997 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1103 Spesialrådgiver 1995