Knut Olav Grøholt

Denne siden viser opplysninger om Knut Olav Grøholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Olav Grøholt
NSD id-nummer: 2068
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsdirektør 1979
1980 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1975 1980
1980 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Underdirektør 1978 1980
1980 Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten Andre oppgaver Vanlig medlem 230 Underdirektør 1976
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsdirektør 1979
1981 Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten Andre oppgaver Vanlig medlem 230 Underdirektør 1976
1984 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 230 Avdelingsdirektør 1983
1985 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 230 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1983 1986
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Ekspedisjonssjef 1983 1988
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 230 Departementsråd 1990
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 230 Departementsråd 1990