Arnfinn Guldvog

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Guldvog fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Guldvog
NSD id-nummer: 207
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1956
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1954
1980 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1955
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1956
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1954
1981 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1955
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1956
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1955