Aasmund Mjeldheim

Denne siden viser opplysninger om Aasmund Mjeldheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aasmund Mjeldheim
NSD id-nummer: 2070
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fylkeskultursjef
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fylkeskultursjef
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fylkeskultursjef 1979 1983
1992 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fylkeskultursje 1992
1993 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fylkeskultursje 1992
1994 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fylkeskultursje 1992 1994