Lars Walløe

Denne siden viser opplysninger om Lars Walløe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Walløe
NSD id-nummer: 2074
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Dosent 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1978 1982
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1978 1983
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1981
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1981