Anne Sophie Hygen

Denne siden viser opplysninger om Anne Sophie Hygen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Sophie Hygen
NSD id-nummer: 20825
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 103 Leder 1989
1990 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 103 Leder 1989
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 103 Spesialkonsulen 1996
1997 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 103 Spesialkonsulen 1996