Lisbeth Halse Ytreberg

Denne siden viser opplysninger om Lisbeth Halse Ytreberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbeth Halse Ytreberg
NSD id-nummer: 2088
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1984 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1985 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1986 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984 1986
1987 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988 1990
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1902 Rektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1902 Rektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1902 Rektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1902 Rektor 1994 1997