Elvira Rognes

Denne siden viser opplysninger om Elvira Rognes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elvira Rognes
NSD id-nummer: 20968
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 1987
1988 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Skoleelev 1988
1989 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 1987