Natalie Rogoff Ramsøy

Denne siden viser opplysninger om Natalie Rogoff Ramsøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Natalie Rogoff Ramsøy
NSD id-nummer: 2101
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1985 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1984
1986 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forsker 1986
1986 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1984