Claus Ola Solberg

Denne siden viser opplysninger om Claus Ola Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Claus Ola Solberg
NSD id-nummer: 2102
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1979
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1979
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1979 1982
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1986 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1985
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1987 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1985
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1988 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1985
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1990 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982
1991 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1201 Professor 1982 1991