Sigurd Skirbekk

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Skirbekk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Skirbekk
NSD id-nummer: 2108
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1982 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førsteamanuensis 1982 1983
1992 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1992
1993 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1992
1994 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1992
1995 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1992