Evy Buverud Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Evy Buverud Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Evy Buverud Pedersen
NSD id-nummer: 2110
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1979
1980 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær
1980 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig varamedlem 231 Sekretær 1978
1980 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1977 1981
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1978
1980 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 231 Sekretær 1980 1980
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1979
1981 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1981 1981
1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig varamedlem 231 Sekretær 1978
1981 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1977 1981
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1978
1981 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1981 1981
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1974 1982
1982 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 231 Sekretær 1981 1982
1982 Varefakta-komiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1982
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1981
1983 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1983
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1981 1983
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Kvinnesekretær 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Kvinnesekretær 1981
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 231 Kvinnesekretær 1985
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Kvinnesekretær 1984
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1986
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1987 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1986
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1988 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretær 1986
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1989 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretær 1989
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1990 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretær 1989
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1991 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretær 1989 1992
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1986 1992
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1992 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretær 1989 1992
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 231 Sekretær 1986 1995
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1995 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 231 Sekretær 1989 1995
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Sekretær 1985
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Førstesekretær 1997
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Førstesekretær 1985
1997 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 231 Førstesekretær 1989 1997