Jørg Mørland

Denne siden viser opplysninger om Jørg Mørland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørg Mørland
NSD id-nummer: 2112
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1988
1989 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1990 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1991 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1992 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988