Jon-Henrik Christiansen

Denne siden viser opplysninger om Jon-Henrik Christiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon-Henrik Christiansen
NSD id-nummer: 21171
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 814 Sivilingeniør 1989
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 814 Sivilingeniør 1989 1990