Carl Peter Løken

Denne siden viser opplysninger om Carl Peter Løken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Carl Peter Løken
NSD id-nummer: 21176
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1986
1987 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1986
1987 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 125 Disponent 1987
1988 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 125 Disponent 1987
1989 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 125 Disponent 1987
1990 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 125 Disponent 1987
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1987
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1987
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1987
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1987
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 125 Disponent 1987