Anne Kari West Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Anne Kari West Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Kari West Johnsen
NSD id-nummer: 21200
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 216 1987
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 216 Kontorsjef 1987 1988